Atık Türleri ve Yönetimi

Endüstriyel Atık Nedir?

Endüstriyel Atık (Sanayi Atıkları), endüstri sektöründe işlenerek veya tüketilerek kullanılmış olan maddelerden arta kalan, zaman içinde herhangi bir biçimde işlenemeyen, tüketilemeyen türlü metaller, makinelerden arta kalan yağlar, cüruf ve maden atıkları gibi atıklara verdiğimiz genel isimdir.


Teknolojinin ve sanayinin hızlı bir şekilde ilerlediği bir çağda yaşamaktayız. Bu durum çeşitli kolaylıkları sunmakla birlikte dünya nüfusunun da benzer bir hızda artmasına gerek tüketimin artması gerekse de üretim kapasitelerinin aynı hızda giderek yükselmesine neden olmaktadır. Bu hızlı üretim ve tüketim döneminde bilinçsizce yapılan maliyetlerin azaltılması faaliyetleri tabiata büyük çaplı zararlar vermektedir. Petrol rafineleri, otomobil fabrikaları, elektrik üretim santralleri, çimento fabrikaları, tekstil fabrikaları vb. yerlerde çok sayıda atık üretilir. Doğru değerlendirilip arıtılmadığında bu atıklar çevre ve kişi sağlığı açısından tehlike oluşturur. Bu, fabrikaların bulunduğu bölgede yaşayan insanların solunum yolları hastalıkları gibi birçok sorunla karşılaşmasına neden olmaktadır.

Dünyanın birçok bölgesinde, fabrikaların neden olduğu kirlilik gerektiği gibi denetlenip, engellenmektedir. Bu zararların farkında olan ülkeler çevre dostu çözümler bulmaya ve bu çözümleri uygulamaya özen göstermektedirler. Tüm ekosisteme çeşitli yönlerden zararlı etkileri olan bu endüstriyel atıklar, uygun bir biçimde imha edilmedikleri takdirde kalıcı sağlık problemlerine ve bulaşıcı hastalıklara sebep olduğundan, dünya ekonomisine verdiği zararlar ise maalesef büyük çaptadır.

Geri dönüşüm projeleri de bu mücadelede en önemli rolü üstlenmektedirler. Geri dönüşüm projeleri ile yeniden endüstriye kazandırılan atıkların, insan sağlığına tehdit oluşturmadan ekonomiye kazandırılarak tekrar katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Endüstriyel Atık Ürünleri Nelerdir?

Endüstriyel atık muhafaza ürünleri, çevreye zararlı endüstriyel atıkların toplanması, muhafaza edilmesi, çevreye zarar vermeyecek bir alanda tutulması amacıyla özel olarak imal edilen ürünlerdir. Endüstriyel atık ürünleri bu fonksiyonu ile imha edilecek ve geri dönüşüme kazandırılacak atıkların muhafazası ve toplaması açısından önemli bir görev üstlenmektedirler. Böylece çevre ve insan sağlığına da büyük bir katkı sunmaktadırlar.

Başlıca endüstriyel atıkların toplanması, muhafazası ve imhasına dair firmamızdan temin edebileceğiniz başlıca ürünlerimizi ise şöyle sıralayabiliriz;

Yukarıda maddeler halinde ana başlıklarıyla sıraladığımız tüm ürünlerimizin çeşitlerini, özelliklerini ve ilgili detaylarını web sitemizde bulabilirsiniz. İncelemek için ilgili yazıya tıklayabilirsiniz.