Sıfır Atık Geri Dönüşüm

Sıfır Atık Nedir ?

Sıfır Atık Projesi Nedir?

Sıfır atık, son zamanlarda en çok tartışılan konuların başında yer alıyor. Sıfır atık, atılan malzemelerin tekrar kullanılmasını hedefleyen, israfın önüne geçmeyi amaçlayan bir geri dönüşüm projesidir. Bu alanda projeye destek veren işletmeler, hem ekonomiye katkı verir, hem de çevreye fayda sağlar.

Bilindiği üzere dünya nüfusu hızla artıyor. Ancak dünyada bulunan kaynaklar bir zamandan sonra artık yetmeyecek seviyeye gelecektir. Kaynakların giderek azalması, nüfusun da giderek artması, dikkatli olmaması gerektiren bir konudur. Nitekim şuan kullandığımız kaynaklara dikkat etmediğimiz halde, gelecek yıllarda kaynaksız kalmamız kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Gittikçe artan bu kaynak önemi de dünya üzerinde hem kurumsal hem de bireysel anlamda sıfır atık felsefesi yaygınlaşmaktadır. Sıfır atık yönetiminin kullanılmaya başlanması birincil olarak verimliliği artırmıştır. Gittikçe yaygınlaşan sıfır atık projesi ile zaman içerisinde israfların da önüne geçmek mümkün olabilecektir.

İsrafların azalmasıyla beraber üretim esnasında yapılan harcamalarda da büyük bir düşüş yaşanmıştır. Bu yöntemle çevresel tehlikelerin en az seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır

Sıfır Atık Projesine Kurumlarca Destek

Çevrenin bilinçli ve düzenli bir şekilde koruyabilmek için, kurumlarca da destek sağlanmaktadır. Kurumlarının felsefesini sıfır atık üzerine inşa etmeleri ve buna göre kendi personellerini bu yönde bilinçlendirmeleri, ülke ekonomisinin kalkınmasına bilinçli anlamda katkı sağlamaktadırlar.

Bir Vizyon Projesi

Türkiye sıfır atık projesi, Cumhurbaşkanı tarafından destek verilerek uygulamaya konulmuştur. Bir vizyon projesi olarak başlatılan sıfır atık projesine, her yerden büyük bir ilgi verilmiştir.

Bu projeye büyük bir ilgi gösterilmesi ve ilerleyen yıllarda bu bilincin gittikçe yaygınlaşması hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak, hem de ülkenin yaşam alanları temiz tutulacaktır.

Her Yıl Milyonlarca Canlı Ölüyor

Bilindiği gibi ülkemizde her yıl milyonlarca canlı doğaya verdiğimiz zararlar yüzünden ölmektedir. Bunun yanında atıklar doğada olan her şeye zarar vermektedir.

Böyle gittiği halde çok yakın bir gelecekte, ülkemizdeki canlıların yok olması kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir sorununun olması da ekolojik dengenin zarar görmesine yol açabilecektir. İşte bu açıdan sıfır atık projesi hayati bir öneme sahip olduğu için bilinçlenme artırılmalıdır.

Gelecek nesillere temiz , gelişmiş ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına atıklarımızı kontrol altına almak zorundayız. Bu amaçla toplumun bütün bileşenlerinin sıfır atık prensibini benimsemesi, entegre bir atık yönetimi anlayışına sahip olması gerekmektedir.
Ülkemizde ve dünyada atıkların geri dönüştürülmesi adına gerek bireysel gerek kurumsal ve gerekse de belediyeler nezdinde giderek artan bir bilinç oluşmakta, sıfır atık çalışmaları giderek yaygınlaşmaktadır.