Genel Yazılar

Satın Alma Nedir?

Satın alma denince hepimizin aklına farklı anlamlar gelmesi pek tabi olsa da, kelime anlamı şöyle dursun, imla kurallarına dikkat eden birçok insanın arama motorlarına ”satın alma nasıl yazılır tdk” diye arattıktan sonra makalelerini yazması da hala en güncel konular arasındaki yerini yıllardır korumakta… (Merak edenler için ”satın alma nasıl yazılır tdk” sorusunun Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu cevabını da yazalım. TDK ’nın cevabı, “Satın Alma” kelimesi “Satın Alma” şeklinde ayrı yazılması şeklinde belirtilmiştir. TDK ayrı yazılacak demiş olsa da buna karşı çıkanlarda da yok değil. Bu yazım kuralının güncellenmesi gerektiğini söyleyenler de olmuştur. Örneğin unvanında da “satın alma” kelimesi geçen TÜSMOD (Satınalma ve Tedarik Yönetimi Üst Meslek Örgütü) ‘un 2019 yılında “Satınalma” şeklinde bitişik yazılması gerektiğine dair başlattığı bir imza kampanyası dahi mevcut. Bitişik şekilde “Satınalma” ya da ayrı şekilde “Satın Alma” yazmak sizin tercihinize kalmış. Bizim tavsiyemiz bu konuda devletimizin en yetkin kurumunun belirttiği ayrı “Satın Alma” şeklinde” yazılması gerektiğidir.

Dip Not: Ayrı yazılması gerektiğine inansak da bu yazımızda, herkesin gönlü olsun ve kimse gücenmesin diye görsellerimizde kullanırken bitişik, yazarken ayrı yazacağız. Haberiniz olsun! := )

Satın alma kelimesinin doğru yazımı konusuna değindiğimize ve en yetkili kurumunun referansıyla cevap verdiğimize göre, bu makalemizin asıl yazılma nedeni olan “Satın Alma Nedir?” sorusunun cevabını vermeye çalışalım. Satın alma birimleri için kullanılan terimin TDK sözlük anlamı şu şekildedir: -i Bir nesneyi belirlenen fiyatını ödeyerek kendine mal etmek, mübayaa etmek (satın almak).

TÜSAYDER (Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği) tarafından kabul edilmiş, TDK ’dan biraz daha geniş bir anlama gelen “Satın alma” teriminin kelime anlamı ise; Kurum ve Kuruluşlarda gereksinim duyulan ve tanımlanmış tüm ürünlerin ve/veya hizmetlerin; doğru kalitede, doğru tedarikçiden, doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru stratejiler ve doğru yöntemler ile en doğru fiyattan temin edilmesi işidir. Şeklinde anlamlandırılmaktadır.

Yazımızın bu bölümüne kadar olan tüm anlattıklarımızın haricinde kalan bir diğer önemli konu da ülkemizde “Satın alma” olarak geçen terimin, genellikle İngilizcede yer alan Purchasing, Procurement ve Sourching kavramlarının adeta bir birleşimi mahiyetinde olduğu ve bu kavramların tüm anlamlarını da kapsadığı gibi bir düşünceyle kullanılmasıdır. Peki bu tip bir kullanım doğru mudur, İngilizcede yer alan bu kavramlardan hangisi bizim kullandığımız “satın alma” terimine eşdeğer olabilir? Dilerseniz kısaca bu kavramları izah edelim ve hangisini kullanacağınızın değerlendirmesini de size bırakalım.

Procurement, satın almanın en başından sonuna kadar, tamamına verilen isimdir. Yani aslında, kurumsal anlamda satın alma dediğimiz zaman, bize göre aklımıza gelmesi gereken ilk ve en doğru terim Procurement olmalıdır.

“İyi, güzel de peki hani şu yıllardır bildiğimiz, gördüğümüz, kartvizitlerde okuduğumuz Purchasing unvanını kullanan arkadaşlarımız yanlış mı yapıyor?“ diye sorduğunuzu da duyar gibiyim. Hemen kısaca açıklayalım. Purchasing ise satın almanın bir malı sipariş etme, teslim alma ve parasını ödeme operasyonlarını yürütme işlerini belirtmek için kullanılmakla beraber, Purchasing kavramı ile kıyasladığımızda daha dar bir kapsamı ifade ettiğini söyleyebileceğimiz bir kavramdır.

Üçüncü kavramımız ise karşımıza sürekli çıkan “Sourching” terimi. Peki Sourching nedir? sorusuna cevaben de şunu rahatlıkla diyebiliriz; Sourching olarak geçen kavramın Türkçemizdeki tam karşılığı aslında “tedarik” kelimesidir. Bir mal veya hizmetin alınacağı yeri bulma, uygun tedarikçiye karar verme operasyonlarını yürütmek için kullanılan bir kavramdır.

Kapsamlı satın alma operasyonları yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Değerli okurumuz, yazımızın bu bölümüne kadar kısaca değindiğimiz terimler / kavramlar haricinde, esasında firmaların satın alma operasyonlarını kapsamlı düşündüğümüzde, şu üç önemli hususun da muhakkak bilinmesi gerektiğini belirtmeliyiz. Bu kavramlar stratejik satın alma, tedarik ve operasyonel satın alma hususlarıdır. Bu hususları da vaktinizi çok fazla almadan özetle açıklamaya çalışalım;

1 – Stratejik Satın Alma

Stratejik satın alma, adından da anlaşılacağı üzere stratejilerinin oluşturulma sürecidir. Özet olarak şu anda ve gelecekte şirketimizin en iyi değeri elde etmesi amacıyla tedarik ve operasyonel satın alma stratejilerini oluşturduğumuz bir süreçtir. Bu süreçte yaptığımız ilk iş harcamaların detaylı bir analiziyle başlamak. Daha sonra ise alım yaptığımız pazarı, kategorilerimizi ve tedarikçilerimizi analiz etmek. Yaptığımız analizlerden elde ettiğimiz sonuçları kullanarak da kategori stratejisi oluşturuyor ve nihayetinde bu stratejiyi uyguluyoruz. Başarılı bir satın alma stratejisi ancak doğru seçilmiş tedarikçiler ve iş ortakları ile mümkün olabilir. Bu süreci yönetebilmek için, stratejik satın alma konusunda yetkin ve yeterli sayıda kaynağa da ihtiyacımız vardır. Bu konuda daima gözden geçirmeler, doğru veri analizleri yapmalı, stratejimizi güncel tutmalı ve gerektiğinde iyileştirmeliyiz.

2 – Tedarik

Bir diğer satın alma sürecindeki önemli husus ise tedarik. Daha önce belirttiğimiz gibi, tedarik mal ya da hizmetleri hangi tedarikçilerden alacağımızı bulma ve hangi tedarikçilerden olacağına karar verme sürecidir. Tedarik süreci, ihalelere yada talep toplama operasyonlarımıza davet edeceğimiz tedarikçilerin birtakım değerlendirme kriterlerine göre belirlenmesiyle başlıyor. Seçtiğimiz tedarikçilerden RFI (Request For Information/ Bilgi Talep Formu) ve RFP (Request for Proposal / Teklif Talebi) gibi yöntemleri kullanarak ihtiyacımız olan bilgileri topluyoruz. Daha sonra uygun gördüğümüz tedarikçilerden teklif istiyor ve gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Burada stratejik satın almanın tedarik sürecinde en önemli girdilerden biri olduğunu belirtmeliyiz. Tedarikçi seçimi, ihale yöntemi belirleme, pazarlık planları gibi konularda ki hareket şeklimiz de tamamen stratejik analizler sonrası yaptığımız planlara uygun olmalıdır. Yapılan teklif değerlendirmeleri ve pazarlıkların ardından anlaşılan konuların sözleşmeye dökülmesi, anlaşılan mal veya hizmetlerin sözleşmeye uygun şekilde alındığından emin olunması gibi konular ise tedarik sürecinin son basamakları mahiyetinde işlerdir.

3 – Operasyonel Satın Alma

Operasyonel satın alma ise esasen süreçlerle ilgilidir. Purchase to pay (Satın alma- ödeme) olarak da tanımlanan bu süreç basit gibi görünse de, satın almanın en az diğer bölümleri kadar önemlidir. Bu süreçte ihtiyaçların miktarları, özellikleri ve zamanlamalarının belirlenmesi ve satın alma talebinin oluşturulmasıyla başlar, tedarik sürecinde belirlenmiş tedarikçiye satın alma siparişinin geçilmesiyle devam eder. Mal ya da hizmetin teslim alınması ve faturalama sonrası ödemeyle sona eren bu süreçte en önemli konu istisnasız her alımda aynı sürecin uygulanmasıdır. Operasyonel satın alma sürecinin belirli bir işlem sırasını takip etmek dışında kalan diğer en önemli hususunun onay ve kontrol mekanizması olduğu unutulmamalıdır. Şayet onay ve kontrol mekanizması için yanlış tasarlanmış bir süreç olması halinde “satın alma sızıntısı” dediğimiz kayıpların gerçekleşmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Evet geldik bir yazımızın daha sonuna! Bu yazımızda sizler için satın alma teriminin doğru yazımı, ülkemizdeki kullanım şekli ve İngilizcede hangi kavramlarla eş değer kullanıldığı.. gibi hususlara değinmeye çalıştık. Yazımızın bize göre en önemli bölümü ise satın almanın hepsi birbirinden çok önemli üç sürecine dair bildiklerimizi paylaşmak oldu.

BAVVEY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak ölçek fark etmeksizin tüm işletmelerin, kurum ve kuruluşların, satın alma birimlerinden gelecek, Endüstriyel Mallar (www.bavvey.net) ve Tüketim Malları (www.bavvey.com) gibi ihtiyaçlarını temin ettikleri, güvenle iş birliği yaptıkları bir tedarikçi olmaya talibiz. Tüm iletişim kanallarımız emrinize amade. Görüşmek Üzere!